Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1572. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih, stran 3621.

Na podlagi 21. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-H, 66/93 – ZP-G, 66/00 – Odl. US, 61/02 – Odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrl-A), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 15. redni seji dne 14. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
1. člen
V 3. členu Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih (Uradni list RS, št. 3/91, 24/91 in 1/09) se naziv »Komunalno obrtno podjetje Brežice« nadomesti z nazivom »Javno podjetje Komunala Brežice, d.o.o.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2012.
Št. 007-0004/2012
Brežice, dne 14. maja 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost