Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1569. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, stran 3618.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) in 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 80/10) je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji, ki je bila 19. 4. 2012 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06, 15/09, 58/11)
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06, 15/09, 58/11)
2. in 3. točka 32. člena v naslednjem besedilu:
»(2) Streha stavb mora biti dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, naklon 30 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne barve; opečna, betonska – sive ali opečne barve ali druga temna kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljena so strešna okna in frčade. Naklon strešin frčade se ne pogojuje z osnovnim naklonom strehe. Štirideset odstotkov strehe stavbe je lahko drugačne oblike in naklona. Strehe nezahtevnih, enostavnih, energetskih, vodnogospodarskih, prometnih, komunalnih, objektov, ter objektov za potrebe obrambe in zaščite nimajo predpisanega naklona in oblike strehe.
(3) V območju VS20 Podpeč, VS21 Preserje, VS22 Prevalje, VS23 Dolenja in Gorenja Brezovica in V24 Rakitna, mora biti streha stavb dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, naklon 30 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne barve; opečna, betonska – sive ali opečne barve ali druga temna kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljena so strešna okna in dvokapne frčade; naklon strešin frčad mora biti enak osnovnemu naklonu strehe. Trideset odstotkov strehe stavbe je lahko drugačne oblike in naklona. Strehe nezahtevnih, enostavnih, energetskih, vodnogospodarskih, prometnih, komunalnih, objektov, ter objektov za potrebe obrambe in zaščite nimajo predpisanega naklona in oblike strehe.«
se razlaga tako:
1. Za plansko V10 in Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice kot tudi za planske celote VS20 Podpeč, VS21 Preserje, VS22 Prevalje, VS23 Dolenja in Gorenja Brezovica in V24 Rakitna, so se z Odlokom o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/06, 15/09 in 58/11 – spremenila posamezna splošna določila, ki se nanašajo na smeri slemena in razmerja drugačne oblike in naklona strešine. Naklon strešin je lahko med 30 in 45 stopinj. Pri tem predlagatelj ni predvideval legalizacij, preurejanja – rekonstrukcij že obstoječih objektov, prizidav in nadzidav k obstoječim stanovanjskim objektov, katerim se priporoča, da se smeri slemena in naklon strešin prilagodi osnovnemu objektu.
2. Vsled tega je Občinski svet Občine Brezovica na svoji 12. redni seji, ki je bila 19. 4. 2012 sprejel sklep, da do sprejetja OPN Občine Brezovica tovrstne vloge, ki se nanašajo na odstopanje naklona strešin – 2. in 3. točka 32. člena, obravnava in nanje poda svoje strokovno mnenje občinska uprava.
3. Z objavo Obvezne razlage 2. in 3. točke 32. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06, 15/09, 58/11), preneha veljati Obvezna razlaga 2. točke 32. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06) objavljena v Uradnem listu RS, št. 26/10.
4. Obvezna razlaga 2. in 3. točke 32. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06, 15/09, 58/11), se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. izv. 14/2012
Brezovica, dne 23. aprila 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost