Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1563. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, stran 3586.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06, uradno prečiščeno besedilo in št. 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
1. člen
V Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 12/12) se v poglavju »II. POSLOVANJE S KOMITENTI« spremeni vsebina tarifne številke 6 tako, da se glasi:
»6. Vodenje računa
a)  vodenje računa            8,35 EUR na mesec
b)  odlivni plačilni nalogi
   – avtomatska obdelava nalogov
   znesek nakazila je večji od      1,25 EUR za nalog
   50.000 EUR in nujni nalogi
   znesek nakazila je manjši ali     0,06 EUR za nalog
   enak 50.000 EUR
   – ročna obdelava nalogov       11,70 EUR za nalog
c)  prilivni plačilni nalogi
   – ročna obdelava nalogov       11,70 EUR za nalog
V primeru ročne obdelave priliva z opcijo OUR se stroški priliva, kolikor jih ni mogoče izterjati od banke pošiljateljice priliva, prenesejo na koristnika priliva.
d)  interni nalog             0,04 EUR za nalog
e)  direktna obremenitev za
   prejemnike plačil
   – oddan nalog za direktno       0,05 EUR za nalog
   obremenitev
   – oddan preklic            0,03 EUR za nalog
   – oddana razveljavitev        0,05 EUR za nalog
   – prejeto vračilo, povračilo     11,70 EUR za nalog
f)  direktna obremenitev
   za plačnike
   – prejet nalog za direktno      0,05 EUR za nalog
   obremenitev
   – oddan ugovor, zavrnitev       0,03 EUR za nalog
   – oddano vračilo, povračilo     11,70 EUR za nalog«
2. člen
Ta sklep začne veljati 1. junija 2012.
Ljubljana, dne 14. maja 2012
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost