Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1534. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka ureditvenega načrta Sotočje, stran 3461.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka ureditvenega načrta Sotočje
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka ureditvenega načrta Sotočje, ki ga je izdelalo podjetje Urbis d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor in povzetek za javnost.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od vključno 21. maja 2012 do vključno 5. junija 2012 v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v delovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana 30. maja 2012 ob 16. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
3. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka ureditvenega načrta Sotočje, in sicer z naslednjimi parc. št.: 244/47, 1/3, 244/51, 244/52, 244/53, 1012/9, 1008/25, 1008/26, 1008/27, 1/4, 244/14, 248 vse k.o. Slovenj Gradec.
4. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek Odloka ureditvenega načrta Sotočje. Pripombe in predloge se lahko do 5. junija 2012 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali kot zapis na Obrazec za pripombe, lahko se pošljejo na Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja mestne uprave Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, ali posreduje na elektronski naslov rozalija.luznik@slovenjgradec.si (v rubriko "zadeva" navesti ključne besede "SD UN Sotočje"). Obrazec je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 30 dni proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Zavzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec objavila na svoji spletni strani.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-6/2011
Slovenj Gradec, dne 23. aprila 2012
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost