Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1532. Sklepa o izvzemu iz javnega dobra, stran 3459.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet občine Žiri na 8. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel naslednja
S K L E P A
1. Parcele, št. 857/7, 853/1, 913/2, 857/6, vse k.o. Dobračeva, se izvzamejo iz javnega dobra in vpišejo v nov vložek k.o. Dobračeva, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.
Parcele, št. 1302/9, 1302/16, 1302/15, 1302/14, 1302/13, 1302/17, vse k.o. Žiri, se izvzamejo iz javnega dobra in vpišejo v nov vložek k.o. Žiri, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.
2. Parceli, št. 850/16, 850/27, vse k.o. Dobračeva, se izvzameta iz javnega dobra in vpišeta v nov vložek k.o. Dobračeva, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.
Sklepa začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-20/2012-1
Žiri, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost