Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri, stran 3458.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 20/11) ter 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 8. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri
1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri (Uradni list RS, št. 104/07) (v nadaljevanju: odlok), se spremeni naslov ustanoviteljice, in sicer: iz »Trg svobode 1« v »Loška cesta 1«.
2. člen
Vsebina 4. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Dejavnosti šole so:
– M 85.100 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– M 85.200 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.«.
3. člen
Prvi odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev ter
– trije predstavniki staršev.«
4. člen
Prvi odstavek 11. člena odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Svet šole največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sprejme sklep o razpisu volitev in določi rokovnik za njihovo izvedbo ter imenuje 3-člansko volilno komisijo.«
5. člen
Ostale določbe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri (Uradni list RS, št. 104/07) ostajajo nespremenjene.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2012-1
Žiri, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost