Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1530. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Občine Žiri, stran 3458.

Na podlagi 18. in 20. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 77/10 – ZSFCJA, 90/10 Odl. US: U-I-95/09-14, Up-419/09-15, 87/11 – ZAvMS), 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) in 112. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 8. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Občine Žiri
1. člen
Na začetku preambule se spremeni sklic na 4. člen Zakona o medijih tako, da se po novem glasi:
»Na podlagi 18. in 20. člena Zakona o medijih«.
2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glasilo ima petčlansko uredništvo. Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik, drugi uredniki in novinarji ali drugi avtorji prispevkov oziroma programski sodelavci. Uredništvo na predlog župana imenuje občinski svet. Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika mora občinski svet pridobiti mnenje uredništva.«
3. člen
V osmi alineji drugega odstavka 9. člena se besedna zveza »javnih glasilih« zamenja z izrazom »medijih«.
4. člen
Na koncu 10. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Uredništvo je avtonomno pri urejanju razmerij znotraj uredništva.«
5. člen
Drugi odstavek 11. člena se črta.
6. člen
V celotnem odloku se besedna zveza »uredniški odbor« zamenja z besedo »uredništvo« v ustreznih sklonih.
Št. 007-7/2012-1
Žiri, dne 6. aprila 2012
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost