Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1525. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.«, stran 3447.

Na podlagi 474., 481., 482., 516. do 519. člena in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09, 33/11, 91/11 – ZGD-1), 3 in 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09, 26/10), 9. in 11. člena Odloka o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.« (Uradni list RS, št. 21/09), 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) ter na podlagi sklepa o odkupu lastnega poslovnega deleža Komunale Tržič d.o.o., št. 214-12-6-2012 in sklepa o dokapitalizaciji Komunale Tržič d.o.o., št. 215-12-6-2012, ki ju je Občinski svet Občine Tržič sprejel na 12. redni seji dne 21. 3. 2012, je Občinski svet Občine Tržič na isti seji dne 21. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.« (Uradni list RS, št. 21/09; v nadaljevanju: Odlok) se 5. člen spremeni, tako da se glasi:
»Podjetje izvaja obvezne in izbirne gospodarske javne službe, kot so:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpad­ne vode;
– zbiranje komunalnih odpadkov;
– prevoz komunalnih odpadkov;
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov;
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– urejanje in čiščenje javnih površin;
– pogrebne in pokopališke storitve;
– urejanje in vzdrževanje pokopališč;
– vzdrževanje cest.«
2. člen
Prvi odstavek 8. člena Odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Osnovni kapital podjetja znaša 761.670,42 EUR. Osnovni kapital je zagotovila ustanoviteljica, ki ima v družbi en 100,0000 % poslovni delež oziroma osnovni vložek v višini 761.670,42 EUR.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
(1) Ta odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.« se objavi v Uradnem listu RS po realizaciji sklepa o odkupu lastnega poslovnega deleža Komunale Tržič d.o.o. št. 214-12-6-2012 in realizaciji sklepa o dokapitalizaciji Komunale Tržič d.o.o., št. 215-12-6-2012, ki ju je Občinski svet Občine Tržič sprejel na svoji 12. redni seji dne 21. 3. 2012.
(2) Ta Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0083/2008-61
Tržič, dne 4. maja 2012
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost