Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1524. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 3447.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 14. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
I.
Občina Šmarješke Toplice daje na predlog izvajalca Doma starejših občanov Novo mesto soglasje:
1. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini 22,41 € na efektivno uro, oziroma 8,50 € na efektivno uro za uporabnika, subvencija občine pa 13,91 € za efektivno uro.
2. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob nedeljah in ponoči v višini 27,03 € na efektivno uro, oziroma 10,49 € na efektivno uro za uporabnika, subvencija občine pa 16,54 € za efektivno uro.
3. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob dela prostih dnevih v višini 29,18 € na efektivno uro, oziroma 11,41 € na efektivno uro za uporabnika, subvencija občine pa 17,77 € za efektivno uro.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 5. 2012.
Št. 122-0003/2012-3
Šmarjeta, dne 24. aprila 2012
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost