Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1522. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu – socialna oskrba, stran 3446.

Na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 1. dopisni seji dne 7. 5. 2012 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu – socialna oskrba
I.
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba, ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 14,98 EUR na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Rogatec v višini 50 % storitve za 7,49 EUR na efektivno uro. Po odbitih subvencijah znaša cena storitve za uporabnika 7,49 EUR na efektivno uro.
II.
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba ob upoštevanju 50 % subvencije še dodatno subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 3,19 EUR na efektivno uro, torej bo končna cena za uporabnike storitve znašala 4,30 EUR na efektivno uro, oziroma v nedeljo ali v nočnem času 6,02 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 6,45 EUR na efektivno uro.
III.
Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena dodatno zagotovila 300 EUR mesečno.
IV.
Občina bo za stroške strokovne priprave in sklenitve dogovora kot del vodenja dodatno zagotovila 111,15 EUR mesečno.
V.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, št. 0070-0004/2011-27 z dne 7. 7. 2011 (Uradni list RS, št. 56/11).
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2012.
Št. 0070-0002/2012-3
Rogatec, dne 7. maja 2012
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost