Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1517. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer, stran 3428.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 11. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer
1. člen
S tem sklepom se na nepremičnini, parc. št. 2032/18, k.o. Log, ukinja status grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status grajenega javnega dobra v lasti občine in postane last Občine Log - Dragomer.
3. člen
Ta sklep nadomešča sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 108/11).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-16/2010
Dragomer, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost