Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1515. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Log - Dragomer, stran 3425.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 11. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Log - Dragomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Odloku o varstvu javnega reda in miru v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 83/11) se uvod spremeni tako, da se prvi del stavka glasi: »Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer …«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tem odloku, enak pomen kot izrazi v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru.«
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok ureja vzdrževanje javnega reda in miru v obsegu in na način, ki ga opredeljuje zakon, ki ureja varstvo javnega reda in miru, ter glede na pristojnosti občine.«
4. člen
4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. člen se črtajo.
5. člen
Prvi odstavek 11. člena se črta; preostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
Novi tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali mora v naselju in na obdelovalnih kmetijskih površinah za živaljo počistiti iztrebke in jih na primeren način odložiti v za to predviden koš za živalske iztrebke. V primeru, da na določenem območju ni košev za živalske iztrebke, mora lastnik, vodnik ali skrbnik živali iztrebke počistiti tako, da jih zavije v plastično vrečko in odloži v zabojnik za ostanke komunalnih odpadkov.«
Novi peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali, ki krši prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena, se kaznuje z globo 100 EUR. «
6. člen
V 12. členu se globe spremenijo tako, da se glasijo:
– v prvem odstavku: »100 EUR«;
– v drugem odstavku: »400 EUR«;
– v tretjem odstavku: »200 EUR«.
7. člen
V 13. členu se globe spremenijo tako, da se glasijo:
– v prvem odstavku: »100 EUR«;
– v drugem odstavku: »400 EUR«;
– v tretjem odstavku: »200 EUR«.
8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro in ob nedeljah in praznikih moti mir ali počitek ljudi s hrupom (uporaba motornih kosilnic, motornih žag in drugih hrupnih strojev) in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege se kaznuje z globo 83,46 EUR.
(2) Kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti, se kaznuje z globo 104,32 EUR.
(3) Določba prejšnjega odstavka glede hrupa ob nedeljah ali praznikih ne velja za kmetijska opravila, če so ta potrebna zaradi vrste delovnega procesa ali vremenskih razmer.
(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 417,29 EUR.
(5) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo 208,65 EUR.«
9. člen
V 15. členu se globe spremenijo tako, da se glasijo:
– v prvem odstavku: »100 EUR«;
– v tretjem odstavku: »400 EUR«;
– v četrtem odstavku: »200 EUR«.
10. člen
V 16. členu se globe spremenijo tako, da se glasijo:
– v prvem odstavku: »100 EUR«;
– v drugem odstavku: »400 EUR«;
– v tretjem odstavku: »200 EUR«.
11. člen
V 17. členu se globe spremenijo tako, da se glasijo:
– v prvem odstavku: »100 EUR«;
– v drugem odstavku: »400 EUR«;
– v tretjem odstavku: »200 EUR«.
12. člen
20. člen se črta.
13. člen
V 21. členu se globa spremeni tako, da se glasi: »83,46 EUR.«
14. člen
22. člen se črta.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-1/2011
Dragomer, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost