Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1494. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, stran 3383.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07, 57/09, 108/09, 61/10 – ZRud-1, (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US)) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 13. seji dne 24. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi za nepremičnini:
+--------------+---------------+----------------+---------------+
|Parcelna   |Vrsta rabe   |Površina m2   |Katastrska   |
|številka   |        |        |občina     |
+--------------+---------------+----------------+---------------+
|2500/15    |dvorišče    |169       |Celje     |
+--------------+---------------+----------------+---------------+
|1726/10    |dvorišče    |91       |Sp. Hudinja  |
+--------------+---------------+----------------+---------------+
2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa prenehata imeti značaj zemljišč v splošni rabi in postaneta last Mestne občine Celje.
3. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-150/2010
Celje, dne 24. aprila 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost