Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1482. Dopolnitev splošnih pogojev uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje, stran 3368.

Na podlagi sedmega odstavka 75.č člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10 – ZCes-1), točk 7.2.8. in 7.2.11 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. ter 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. dne 24. januarja 2012 sprejela
D O P O L N I T E V S P L O Š N I H P O G O J E V
uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje
I.
V Splošnih pogojih uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje (Uradni list RS, št. 113/09) se za podtočko 2.4 v 2. točki doda nova podtočka 2.5, ki se glasi:
»2.5 Ne glede na določbe podtočk 1.2.3, 1.3, 2.1, 2.2 in 2.4 se od 1. junija 2012 dalje izdajajo samo rabljene elektronske tablice ABC za plačevanje cestnine za vozila, ki izpolnjujejo merila za emisijski razred EURO III in več.«.
II.
Ta dopolnitev splošnih pogojev začne veljati 1. junija 2012.
Št. 420-3/12
Ljubljana, dne 24. januarja 2012
EVA 2012-2430-0098
Mateja Duhovnik l.r.
Predsednica
uprave DARS d.d.

AAA Zlata odličnost