Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za napredovanje sodnega osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede, stran 3363.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) je Ustavno sodišče Republike Slovenije na upravni seji 16. aprila 2012 sprejelo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za napredovanje sodnega osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede
1. člen
V Pravilniku o pogojih in postopku za napredovanje sodnega osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede, št. Su-V-24/08-8 z dne 30. 6. 2008 (v nadaljevanju pravilnik), se v prvem odstavku 5. člena za besedama "direktor službe" črta besedilo "glede na to, kdo izmed njiju opravlja funkcijo predstojnika državnega organa".
2. člen
V 8. členu pravilnika:
– se v prvem odstavku za besedo "dobro" doda vejica in besedi "zelo dobro";
– se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"Zelo dobra ocena delovne uspešnosti pomeni zelo dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na merila ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju."
– dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek, v njem pa se za besedama "to je" doda beseda "visoko".
3. člen
V drugem odstavku 17. člena pravilnika se za besedama "direktor službe" črta besedilo "glede na to, kdo izmed njiju opravlja funkcijo predstojnika državnega organa".
4. člen
V 18. členu pravilnika se:
– v prvem odstavku besedilo "najmanj z oceno dela dobro" nadomesti z besedilom "z oceno dela odlično";
– v drugem odstavku za besedama "njeno delo" dodata besedi "dvakrat zapored".
5. člen
V 21. členu pravilnika se:
– v prvem odstavku se za besedama "direktor službe" črta besedilo "glede na to, kdo izmed njiju opravlja funkcijo predstojnika državnega organa (v nadaljevanju predstojnik državnega organa),",
– v drugem odstavku besedilo "Predstojnik državnega organa" nadomesti z besedilom "Generalni sekretar ali direktor službe", besedilo "imenujeta" se zamenja z besedilom "imenuje" in črta besedilo "oziroma direktor službe".
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski Ustavnega sodišča, objavi pa se še na intranetni strani Ustavnega sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Su-V-24/08-17
Ljubljana, dne 16. aprila 2012
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost