Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1474. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ribnica, stran 3351.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 10. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ribnica
1. člen
Ta odlok določa ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so
– ceste med naselji v Občini Ribnica in ceste med naselji v Občini Ribnica in naselji sosednjih občin.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Ribnica znaša 58.190 m (58,190 km).
5. člen
Javne poti (JP) v Občini Ribnica so:
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Ribnica znaša 98.763 m (98,763 km).
Skupna dolžina kategoriziranih občinskih cest v Občini Ribnica znaša 156.953 m (156,953 km).
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97 in njena dopolnitev) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2012-46(507), z dne 12. 3. 2012.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 102/00 z dne 10. 11. 2000) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 76/06 z dne 20. 7. 2006).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0020/2009
Ribnica, dne 20. aprila 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost