Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1408. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorje, stran 3005.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) je Občinski svet Občine Gorje na 1. izredni seji dne 24. 4. 2012 sprejel
S P R E M E M E B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Gorje
1. člen
V 84. členu Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10) (v nadaljevanju: Statut) se črta določilo četrte alineje drugega odstavka.
2. člen
87. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
– in na drugih področjih, če tako določa zakon.«
3. člen
Besedilo prvega odstavka 113. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine – Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«
4. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorje začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-1/2012-2
Gorje, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti