Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1280. Razpis nadomestnih volitev članov sveta vaške skupnosti Stara Sušica, stran 2627.

Na podlagi tretjega odstavka 110. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08)
R A Z P I S U J E
Občinska volilna komisija Občine Pivka nadomestne volitve članov sveta vaške skupnosti Stara Sušica
I.
Nadomestne volitve v svet vaške skupnosti Stara Sušica bodo v nedeljo, 1. julija 2012.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 28. april 2012.
III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-0001/2012
Pivka, dne 18. aprila 2012
Predsednica
Občinske volilne komisije
Cvetka Rebec l.r.