Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1276. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča, stran 2626.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 11. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 64/00).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2012
Sevnica, dne 11. aprila 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.