Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1273. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Sevnica, stran 2625.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 11. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Sevnica
1. člen
Režijski obrat Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, organiziran kot nesamostojen obrat v oddelku za okolje in prostor, preneha obstajati s 1. 5. 2012. Vse naloge, obveznosti in pravice režijskega obrata prevzema Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 18/98).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2012
Sevnica, dne 11. aprila 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.