Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1266. Sklep o določitvi tarif za parkirnine, stran 2600.

Na podlagi 13.,15., 30., 34. in 35. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št 49/2003, 35/2004 in 15/2008) župan Občine Piran sprejema
S K L E P
o določitvi tarif za parkirnine
1.
S tem sklepom se določi višina parkirnine na javnih parkirnih površinah, ki so opredeljene v skladu z odlokom.
Zunanje parkirišče Fornače se določi kot območje rezerviranih parkirnih površin za imetnike vseh vrst abonmajev – dovolilnic (modra, rdeča, rumena) in za:
– občane s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran za drugi in vsak nadaljnji avtomobil v gospodinjstvu;
– najemnike stanovanj (z začasnim bivanjem) na območjih ožjega dela mesta Piran in Fornač;
– invalide (občani območij ožjega dela mestnega jedra in Fornač);
– občane s stalnim prebivališčem, lastnike garaž in parkirnih mest na območju parkirišča Fornače (za zapornico);
– zaposlene na območju ožjega dela mesta Piran in območja Fornač.
2.
Tarife za parkiranje so:
a)
VELIKO PARKIRIŠČE FORNAČE
                            tarifa v
                              EUR
– mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb s stalnim
prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran     10,00
– mesečno parkiranje vozil najemnikov stanovanj v
ožjem delu mestnega jedra Pirana (z začasnim
bivanjem) in Fornač (za zaporo), ki se izkažejo s
pogodbo o najemu, kjer morajo posamezniki izkazati
razloge bivanja (šolanje, zaposlitev …)         10,00
– mesečno parkiranje vozil invalidov (občani ožjega
dela mesnega jedra Pirana in Fornač (za zapornico)
ter najemniki stanovanj na teh območjih), ki se
izkažejo s parkirno karto, ki jo izda upravna
enota, na podlagi odločbe o invalidnosti         5,00
– mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb zaposlenih
na območju ožjega dela mesta Piran            10,00
– občani s stalnim prebivališčem in lastniki garaž brezplačno.
ter parkirnih mest na območju parkirišča Fornače
(za zapornico)
Imetnikom mesečnih abonmajev (občani s stalnim prebivališčem na
območju ožjega dela mesta Piran; najemniki stanovanj v ožjem
delu mestnega jedra Pirana (z začasnim bivanjem) in Fornač (za
zaporo); fizične osebe zaposlenih na območju ožjega dela mesta
Piran) imajo ob doplačilu nadomestila, ki ga za te kategorije
določi lastnik garažne hiše Fornače, pravico parkirati tudi v
garažni hiši Fornače.
– Parkiranje avtobusa:
– vsaka začeta ura parkiranja (do 8 ur)          6,50
– dnevno parkiranje (nad 8 ur)              52,00
– tedensko parkiranje                 300,00.
b)
GARAŽNA HIŠA ARZE
– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)         1,20
– dnevno parkiranje (nad 10 ur)             12,00
– tedensko parkiranje                  60,00
– mesečno parkiranje                   90,00
– mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb,
zaposlenih na območju ožjega dela mesta Piran
(študenti, dijaki)                    20,00
– mesečno parkiranje vozil občanov s stalnim
prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in
območja Fornač,                     20,00
– mesečno parkiranje vozil/ostali lastniki
nepremičnin na območju ožjega dela mesta Piran      30,00
– najemniki stanovanj v ožjem delu mesta Piran, ki
se izkažejo s pogodbo o najemu, kjer morajo
posamezniki izkazati razloge bivanja (šolanje,
zaposlitev …)                      20,00
– mesečno parkiranje uporabnikov športnega objekta
(stadion, dvorana), samo v popoldanskem času od 15.
do 22. ure                        5,00
– invalidi (občani ožjega dela mesta Piran), ki se
izkažejo s parkirno karto, ki jo izda Upravna
enota, na podlagi odločbe o invalidnosti         5,00
– za izgubo parkirnega listka              60,00.
Imetnikom mesečnih abonmajev (s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mestna Piran; fizičnim osebam zaposlenim na območju ožjega dela mesta Piran) za garažno hišo je z istim vstopno-izstopnim medijem omogočeno parkiranje tudi na območju zunanjega parkirišča Fornače.
Najem rezerviranega parkirnega mesta v garažni hiši Arze za potrebe hotelov v ožjem mestnem jedru (max. število najetih parkirnih mest je 15 % števila sob v hotelu) znaša 150,00 EUR/mesec za eno rezervirano parkirno mesto.
3.
PARKIRANJE NA OBMOČJU OŽJEGA DELA MESTA PIRAN
A) Mesečne tarife:
– uporabniki lastniških garaž in parkirnih
prostorov izven javnih površin za svoja vozila   brezplačno
– občani s stalnim prebivališčem na območju
ožjega dela mesta Piran (imajo pravico parkiranja
tudi na zunanjem parkirišču Fornače)           10,00
– ostali lastniki nepremičnin v zeleni coni I
(imajo pravico parkiranja le v zeleni coni I)      20,00
– za izgubo parkirnega listka              60,00
– uporabniki rezerviranih parkirnih prostorov (za
parkirno mesto)                     50,00
– pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo
sedež ali opravljajo dejavnost na območju ožjega
dela mesta Piran za obdobje:
– od 1. 1. do 31. 5. in od 1. 9. do 31. 12. v
letu                           40,00
– od 1. 6. do 31. 8. v letu               80,00
– invalidi (občani ožjega dela mesta Piran), ki
se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda upravna
enota, na podlagi odločbe o invalidnosti      brezplačno.
Tarife mesečnih abonmajev in drugega parkiranja vključujejo tudi brezplačen prevoz na linijah parkirišče Fornače–mesto Piran in pokopališče Piran–mesto Piran.
Upravičencem do abonmaja – dovolilnice za lastnike nepremičnin (in najemnikom stanovanj) na območju modre cone je zagotovljeno mesečno 10 urno parkiranje na območju ožjega mestnega jedra, v primeru prekoračitev se uporablja veljavni cenik, ki velja za parkiranje na Tomažičevem trgu.
Imetnikom mesečnih abonmajev (občani s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran; pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju ožjega dela mestna Piran) imajo ob doplačilu nadomestila, ki ga za te kategorije določi lastnik garažne hiše Fornače, pravico parkirati tudi v garažni hiši Fornače.
B) Parkiranje na Tomažičevem trgu (za voznike, ki nimajo dovolilnic):
I. Poletna tarifa (15. 6.–31. 8.)
– vsaka začeta ura parkiranja               5,00
II. Zimska tarifa (1. 9.–14. 6.)
– vsaka začeta ura parkiranja               3,00
– izvajanje storitve vallet parkinga (odvoz in
dovoz vozila)                      5,00.
Invalidi, ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda upravna enota, na podlagi odločbe o invalidnosti, imajo 80 % popust za plačilo parkirnine na Tomažičevem trgu.
V primeru zasedenosti teh parkirnih mest se voznike preusmeri na ostala razpoložljiva parkirišča.
C)
Občanom Občine Piran in tistim upravičencem, ki utemeljijo vstop v območje ožjega mestnega jedra, se izda kartica kot vstopno-izstopni medij za vstop v ožje mestno jedro, ki dovoljuje vsakokratno 30 min. zadrževanje.
Utemeljeni razlogi za pridobitev kartice s strani upravičencev, ki niso občani, so v primeru potrebe po rednih oziroma ponavljajočih prevozov: sorodstveno razmerje, zdravstveni in drugi socialni vzroki ter razlogi iz naslova dela. Upravičenec mora svojo utemeljitev dokumentirati z ustreznim dokazilom in izjavo o resničnosti podatkov.
Mesečna tarifa za to vstopno kartico znaša      3,00 EUR.
V primeru prekoračitev opredeljenega 30 min. zadrževanja se zaračuna tarifa po veljavnem ceniku, ki velja za parkiranje na Tomažičevem trgu.
Enkraten vstop turističnega avtobusa v ožji del mesta Piran – do avtobusne postaje
(časovno omejeno do največ 20 minut)        brezplačno.
4.
PARKIRANJE NA OBMOČJU PORTOROŽA
a)
V obdobju od 1. 5.–30. 9. se plačuje parkirnina od križišča ceste Obala s Solinsko potjo do odcepa za območje hotelov Metropol v obe smeri:
– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur
parkiranja)                        1,20
– dnevno parkiranje (nad 10 ur)             12,00
– tedensko parkiranje                  72,00
– mesečni pavšal za pravne osebe (samo za osebna
vozila)                         60,00
b)
V obdobju od 1. 10.–30. 4. se plačuje parkirnina od križišča
ceste Obala s Solinsko potjo do Koprskega križišča v obe smeri:
– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur
parkiranja)                        1,20
– dnevno parkiranje (nad 10 ur)             12,00
– tedensko parkiranje                  72,00
– mesečni pavšal za pravne osebe (samo za osebna
vozila)                         40,00
c)
Parkiranje na vseh ostalih plačljivih parkirnih površinah v
Portorožu – plačuje se skozi vse leto
– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur
parkiranja)                        1,20
– dnevno parkiranje (nad 10 ur)             12,00
– tedensko parkiranje                  72,00.
5.
PARKIRANJE NA OBMOČJU TPC LUCIJA
(območje TPC Lucija oklepajo cesta Obala, Cesta solinarjev, odcep za Mercator in dovozna pot v enosmerno vozišče AP Lucija)
– prva ura                    brezplačno
– vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja (do 10 ur)   0,60
– dnevno parkiranje                  6,00.
6.
PARKIRANJE NA OBMOČJU FIESE (ZELENA CONA II)
– od 1. 6. do 31. 8. v letu vsaka začeta ura
parkiranja                        1,20
– v drugem obdobju                 brezplačno
Upravičencem zelenih abonmajev iz območja zelene
cone I – IX. korpus in modrih abonmajev v ožjem
mestnem jedru Piran se omogoči pridobitev
mesečnega abonmaja za vstop na območje Fiese
(zelene cone II), in sicer za obdobje 1. 6. do
31. 8. v letu v znesku               10,00 EUR.
7.
Izdaja vstopno-izstopnega medija znaša        5,00 EUR.
Nadomestilo za ponovni priklop magnetne kartice
oziroma drugega pripomočka namenjenega odpiranju
fizičnih zapor, ki je bil izklopljen zaradi
neplačila parkirnine ali zlorabe, znaša        40 EUR.
8.
PARKIRANJE NA OBMOČJU STRUNJANA (KRKA)
a)
V obdobju od 1. 5.–30. 9. v letu se plačuje parkirnina:
– prebivalci s stalnim prebivališčem na območju
Strunjana                      brezplačno
– mesečno parkiranje občanov Občine Piran        10,00
– mesečno parkiranje zaposlenih na območju
Strunjana                        10,00
– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur
parkiranja)                        1,20
– dnevno parkiranje (nad 10 ur)             12,00
– tedensko parkiranje                  72,00
b)
V obdobju od 1. 10.–30. 4. v letu se plačuje parkirnina:
– prebivalci s stalnim prebivališčem na območju
Strunjana                      brezplačno
– mesečno parkiranje občanov Občine Piran        10,00
– mesečno parkiranje zaposlenih na območju
Strunjana                        10,00
– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur
parkiranja)                        0,60
– dnevno parkiranje (nad 10 ur)              6,00
– tedensko parkiranje                  36,00.
9.
Davek na dodano vrednost je vključen v ceno.
10.
S tem sklepom preneha veljati sklep št. 34401-3/1999 z dne 13. 5. 2011.
11.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 5. 2012.
Št. 34404-3/1999-12
Piran, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visti gli articoli 13, 15, 30, 34 e 35 del Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 49/2003, 35/2004 e 15/2008) il Sindaco del Comune di Pirano approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sull’ammontare delle tariffe di parcheggio
1.
Con la presente deliberazione si determina l’ammontare delle tariffe di parcheggio sulle superfici di parcheggio pubblico, stabilite conformemente al decreto.
Il parcheggio esterno di Fornace si stabilisce quale area di parcheggio riservata per gli aventi diritto a tutti i tipi di abbonamenti – permessi (azzurro, rosso, giallo), come segue:
– per i cittadini con residenza fissa nel centro storico di Pirano per la seconda macchina e per le macchine successive dell'economia domestica;
– per gli affittuari degli alloggi (con residenza provvisoria) nel centro storico di Pirano e di Fornace;
– per i disabili (residenti nel centro storico ed a Fornace);
– per i cittadini con residenza fissa, proprietari delle autorimesse e dei posti macchina nella zona del parcheggio di Fornace (dietro la sbarra)
– per gli impiegati nel centro storico di Pirano e a Fornace.
2.
L’ammontare delle tariffe di parcheggio è il seguente:
a)
PARCHEGGIO GRANDE DI FORNACE
                            Tariffa
                            in Euro
– tariffa mensile per i veicoli delle persone
fisiche con residenza fissa nel centro storico di
Pirano                          10,00
– tariffa mensile per i veicoli degli affittuari
degli alloggi nel centro storico di Pirano (con
residenza provvisoria) e a Fornace (dietro la
sbarra) che esibiscono un contratto di locazione,
con cui dimostrano i motivi di soggiorno (studio,
di lavoro ...)                      10,00
– tariffa mensile per i veicoli dei disabili, che
risiedono nel centro storico di Pirano e a
Fornace (dietro la sbarra) o ivi residenti in
qualita di affittuari, che esibiscono il
rispettivo contrassegno di parcheggio rilasciato
dalla Unita amministrativa in base alla Decisione
sulla disabilita                     5,00
– tariffa mensile per i veicoli delle persone
fisiche occupate nel centro storico di Pirano      10,00
– i cittadini con residenza fissa e i proprietari
delle autorimesse e dei posti macchina nella zona
del parcheggio di Fornace (dietro la sbarra)     gratuito.
I titolari degli abbonamenti mensili (i residenti nel centro storico di Pirano (aventi residenza fissa), gli affittuari degli alloggi nel centro storico di Pirano (con residenza provvisoria) e di Fornace (dietro la sbarra); nonché le persone fisiche occupate nel centro storico di Pirano), pagando un’aggiunta alla tariffa, stabilita per tali categorie di utenti dal proprietario dell’autosilo di Fornace, possono parcheggiare anche nell’autosilo stesso.
– Parcheggio di autobus
– ogni ora iniziata (fino a 8 ore)            6,50
– tariffa giornaliera (oltre 8 ore)           52,00
– tariffa settimanale                 300,00.
b)
AUTOSILO ARZE
– ogni ora iniziata (fino a 10 ore)            1,20
– tariffa giornaliera (oltre 10 ore)           12,00
– tariffa settimanale                  60,00
– tariffa mensile                    90,00
– tariffa mensile per i veicoli delle persone
fisiche occupate nel centro storico di Pirano
(studenti delle medie e universitari)          20,00
– tariffa mensile per i veicoli delle persone
fisiche con residenza fissa nella zona del centro
storico di Pirano e a Fornace              20,00
– tariffa mensile/altri proprietari degli
immobili nel centro storico di Pirano          30,00
– affittuari degli alloggi nel centro storico di
Pirano che esibiscono un contratto di locazione,
con cui dimostrano i motivi di soggiorno (studio,
lavoro ...)                       20,00
– tariffa mensile per gli utenti degli impianti
sportivi (lo stadio, la palestra) solo nel
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 22.00         5,00
– i disabili (residenti nel centro storico) che
esibiscono il rispettivo contrassegno di
parcheggio rilasciato dalla Unita amministrativa
in base alla Decisione sulla disabilita          5,00
– in caso di smarrimento del titolo di parcheggio    60.00.
Ai titolari degli abbonamenti mensili validi per l’autosilo (aventi residenza fissa nel centro storico di Pirano, o persone fisiche occupate nel centro storico di Pirano) è consentito il parcheggio anche nella zona del parcheggio esterno a Fornace con lo stesso dispositivo di transito.
L’affitto di un posto macchina riservato nell’autosilo Arze per le necessità degli alberghi del centro storico (il numero massimo dei posti macchina in affitto equivale al 15 % del numero di camere nell’albergo) ammonta pari a 150,00 euro/mese per un posto macchina riservato.
3.
PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO DI PIRANO
A.Tariffe mensili
– tariffa per i veicoli di proprieta degli utenti
di garage e parcheggi esterni alle superfici
pubbliche                       gratuito
– tariffa per i residenti nel centro storico di
Pirano (con diritto di parcheggio anche nel
parcheggio esterno di Fornace)              10,00
– tariffa per i rimanenti proprietari di beni
immobili nella zona verde I (con diritto di
parcheggio esclusivamente nella zona verde I)      20,00
– in caso di smarrimento del titolo di parcheggio    60,00
– gli utenti dei posti machina riservati (per un
posto macchina)                     50,00
– persone giuridiche ed imprenditori autonomi,
con sede o espletamento dell’attivita nella zona
del centro storico per i seguenti periodi:
– dal 1/1 al 31/5 e dal 1/9 al 31/12 del corrente
anno                           40,00
– dal 1/6 al 31/8 del corrente anno           80,00
– i disabili (residenti nel centro storico) che
esibiscono il rispettivo contrassegno di
parcheggio rilasciato dalla Unita amministrativa
in base alla Decisione sulla disabilita       gratuito.
Nelle tariffe degli abbonamenti mensili e nelle altre tariffe di parcheggio è compreso anche il trasporto gratis sulle linee “Parcheggio Fornace–Pirano centro” e “Cimitero di Pirano–Pirano centro”.
Agli aventi diritto all’abbonamento – permesso valido per i proprietari di immobili (e agli affittuari degli alloggi) nella zona azzurra è garantito il parcheggio di 10 ore al mese nella zona del centro storico. In caso si superi tale quota si applicano le tariffe vigenti per il parcheggio in piazza Tomažič.
I titolari degli abbonamenti mensili (i residenti nel centro storico di Pirano – aventi residenza fissa, le persone giuridiche e gli imprenditori individuali autonomi, con sede dell’attività o esercitando la stessa nel centro storico di Pirano), pagando un’aggiunta alla tariffa, stabilita per tali categorie di utenti dal proprietario dell’autosilo di Fornace, possono parcheggiare anche nell’autosilo stesso.
B. Parcheggio in piazza Tomažič, (per i conducenti sprovvisti di permessi)
I) Tariffa estiva (15/6–31/8)
– ogni ora iniziata                    5,00
II) Tariffa invernale (1/9–14/6)
– ogni ora iniziata                    3,00
– il servizio di presa in consegna delle vetture
avvalendosi dell'ausilio di valletti (valet
parking)                         5,00.
Ai disabili che esibiscono il rispettivo contrassegno di parcheggio rilasciato dalla Unità amministrativa in base alla Decisione sulla disabilità è riconosciuto uno sconto dell’ 80 % sulla tariffa di parcheggio in piazza Tomažič.
Se i parcheggi di cui sopra sono occupati i conducenti vengono indirizzati ad altri parcheggi disponibili.
C)
Ai cittadini del Comune di Pirano e agli aventi diritto, che hanno fondate ragioni per accedere nel centro, si rilascia una tessera magnetica come titolo di transito e di accesso che consente ogni volta la permanenza di 30 minuti nel centro storico.
Le ragioni fondate per acquisire la tessera magnetica da parte degli aventi diritto non residenti, sono giustificate dalla necessità di trasporto regolare o ripetuto: per ragioni di parentela, di salute o altri motivi di carattere sociale, ragioni collegate al titolo di lavoro. L’avente diritto deve motivare le ragioni con prove documentate e con la dichiarazione sulla veridicità dei dati.
La tariffa mensile per la tessera magnetica
ovvero il titolo di transito ammonta a         3 euro.
Nel caso di superamento dei 30 minuti consentiti
si applica la tariffa vigente per il parcheggio
in piazza Tomažič.
Un’unica entrata dell'autobus turistico nel
centro storico, fino alla stazione degli autobus
(accesso limitato al periodo massimo di 20
minuti)                       gratuito.
4.
PARCHEGGIO NELLA ZONA DI PORTOROSE
a)
Nel periodo dal 1/5 al 30/9 si paga la tariffa di parcheggio nella zona dall’incrocio della strada Lungomare con la Strada dei salinai fino allo svincolo verso la zona degli alberghi Metropol in entrambi i sensi, come segue:
– ogni ora iniziata (fino a 10 ore)            1,20
– tariffa giornaliera (oltre 10 ore)           12,00
– tariffa settimanale                  72,00
– importo forfetario mensile per le persone
giuridiche (solo per i veicoli personali)        60,00
b)
Nel periodo dal 1/10 al 30/4 si paga la tariffa di parcheggio
nella zona dall’incrocio della strada Lungomare con la Strada
dei salinai fino all’incrocio con la Strada di Capodistria in
entrambi i sensi, come segue:
– ogni ora iniziata (fino a 10 ore)            1,20
– tariffa giornaliera (oltre 10 ore)           12,00
– tariffa settimanale                  72,00
– importo forfetario mensile per le persone
giuridiche (solo per i veicoli personali)        40,00
c)
Le tariffe di parcheggio nei rimanenti parcheggi a pagamento a Portorose – valide per tutto l’anno:
– ogni ora iniziata (fino a 10 ore)            1,20
– tariffa giornaliera (oltre 10 ore)           12,00
– tariffa settimanale                  72,00.
5.
PARCHEGGIO NELLA ZONA DI LUCIA
(la zona del Centro commerciale e d’affari di Lucia è delimitata dalla strada Lungomare, dalla Strada dei Salinai, dallo svincolo per il supermercato del Mercator e la strada d’accesso a senso unico alla stazione degli autobus a Lucia)
– la prima ora                    gratuito
– ogni successiva ora iniziata (fino a 10 ore)      0,60
– tariffa giornaliera                  6,00.
6.
PARCHEGGIO NELLA ZONA DI FIESSO (ZONA VERDE II)
– dal 1/6 al 31/8 del corrente anno, ogni ora
iniziata                         1,20
– nel rimanente periodo                gratuito
Agli aventi diritto all’abbonamento verde, dalla zona verde I – IX korpus e all’abbonamento azzurro nel centro storico di Pirano, si consente l’acquisizione dell’abbonamento mensile per l’accesso nella zona di Fiesso (zona verde II) e cioè per il periodo dal 1/6 al 31/8 del corrente anno secondo la tariffa pari a 10,00 Euro.
7.
Per il rilascio del titolo di transito si pagano 5 euro.
Il compenso per la riattivazione della tessera magnetica, ossia di un altro dispositivo destinato ad aprire gli sbarramenti fisici, che è stato disattivato a causa del mancato pagamento del parcheggio o di abuso, ammonta pari a 40 euro.
8.
PARCHEGGIO NELLA ZONA DI STRUGNANO (KRKA)
a)
Nel periodo dal 1/5 al 30/9 del corrente anno si paga la tariffa di parcheggio, come segue:
– gli abitanti con residenza fissa nella zona di
Strugnano                       gratuito
– i residenti del Comune di Pirano (tariffa
mensile)                         10,00
– gli occupati nella zona di Strugnano (tariffa
mensile)                         10,00
– ogni ora iniziata (fino a 10 ore)            1,20
– tariffa giornaliera (oltre 10 ore)           12,00
– tariffa settimanale                  72,00
b)
Nel periodo dal 1/10 al 30/4 del corrente anno si paga la tariffa di parcheggio, come segue:
– gli abitanti con residenza fissa nella zona di
Strugnano                       gratuito
– i residenti del Comune di Pirano (tariffa
mensile)                         10,00
– gli occupati nella zona di Strugnano (tariffa
mensile)                         10,00
– ogni ora iniziata (fino a 10 ore)            0,60
– tariffa giornaliera (oltre 10 ore)           6,00
– tariffa settimanale                  36,00.
9.
L’imposta sul valore aggiunto è inclusa nel prezzo.
10.
Con la presente deliberazione è abrogata la delibera n. 34401-3/1999 del 13. 5. 2011.
11.
La presente deliberazione si pubblica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore a decorrere dal 1. 5. 2012.
N. 34404-3/1999-12
Pirano, 12 aprile 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.