Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1265. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 Spodnja vas – sever, stran 2599.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 108/09, 80/10, 106/10 in 43/11) in 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je župan Občine Naklo dne 16. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 Spodnja vas – sever
1. člen
V sklepu o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 Spodnja vas – sever (Uradni list RS, št. 107/11), v nadaljevanju OPPN, se v tretjem členu besedilo spremeni, tako da se glasi: »Območje OPPN posega na zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi št. 556/3, 556/4, 557/1, 1648 in 1659/1 k.o. Podbrezje. Pripadajoče komunalne in infrastrukturne ureditve pa lahko segajo tudi izven območja.«
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Občine Naklo in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0007/2011-15/112
Naklo, dne 16. aprila 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.