Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1263. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Naklo, stran 2598.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 27/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 9. redni seji dne 11. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Naklo
1. člen
V Tarifi komunalnih taks, ki je priloga Odloka o komunalnih taksah v Občini Naklo (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/1998) se spremeni tarifna številka 6, in sicer šesti odstavek, ki se spremenjen glasi:
»Organizacije in društva, ki imajo sedež v Občini Naklo ali so financirana iz proračuna Občine Naklo in delujejo pretežno na območju Občine Naklo ter humanitarne organizacije in društva, so prosta plačila takse.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2012
Naklo, dne 11. aprila 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.