Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1260. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo, stran 2595.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US), 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) in 70. člena Poslovnika Občine Naklo (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Naklo na 9. redni seji dne 11. 4. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Naklo
1. člen
V 52. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 99/07, 107/10) – v nadaljevanju poslovnika – se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Slikovni posnetki sej so namenjeni obveščanju javnosti o delu občinskega sveta, in sicer z objavo na spletni strani Občine Naklo. Slikovni posnetki sej se v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom, gradivom s seje in magnetogramom hranijo 5 let.«
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2012
Naklo, dne 11. aprila 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.