Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1259. Sprememba Statuta Občine Naklo, stran 2595.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US) je Občinski svet Občine Naklo na 9. redni seji dne 11. 4. 2012 sprejel
S P R E M E M B O S T A T U T A
Občine Naklo
1. člen
V Statutu Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) se spremeni drugi odstavek 1. člena, tako da se spremenjen glasi:
»Sedež občine je v Naklem, Stara cesta 61.«
2. člen
Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2012
Naklo, dne 11. aprila 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.