Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1254. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 2582.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 4. izredni seji dne 11. aprila 2012 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
I.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Jožici Virant.
Mandat članice je vezan na mandat članov mestnega sveta.
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.
Št. 011-10/12-3
Ljubljana, dne 11. aprila 2012
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.