Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1253. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 2582.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 13. februarja 2012 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
I.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Slavku Slaku.
Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta.
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.
Št. 041-7/12-11
Ljubljana, dne 13. februarja 2012
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.