Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1251. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2012, stran 2581.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popravek in 41/07 – popravek), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popravek), je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 12. redni seji dne 10. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2012
I.
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 19,21 EUR za efektivno uro storitve od 1. 5. 2012 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje 3,43 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 15,78 EUR/uro.
II.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 11,32 EUR in je sestavljena iz subvencije:
– za stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje v višini 3,43 EUR/uro in
– 50 % cene neposredne oskrbe oziroma 7,89 EUR/uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 5,88 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško.
Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40 % in tako znaša 8,23 EUR/uro, ob praznikih pa se cena za uporabnika poviša za 50 %, tako da znaša prispevek uporabnika 8,82 EUR/uro.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2012 dalje.
Št. 129-1/2012
Kostanjevica na Krki, dne 10. aprila 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.