Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1242. Javno naznanilo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a Centov Hrib (Kavka), stran 2572.

Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) župan Občine Ivančna Gorica izdaja
J A V N O N A Z N A N I L O
za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a Centov Hrib (Kavka)
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a Centov Hrib (Kavka), ki ga je izdelalo podjetje Proplan, Ivanka Kraljič s.p. iz Krškega.
II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, v delovnem času Občine Ivančna Gorica in na spletnem naslovu: www.ivancna-gorica.si. Javna razgrnitev bo trajala petnajst dni in se začne sedem dni po objavi. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer 8. 5. 2012, ob 17.00 uri, v sejni dvorani Občine Ivančna Gorica v PC Žolnir, Sokolska ulica 5.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a Centov Hrib (Kavka) dajo pisne pripombe in predloge vse pravne in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani in prizadeti, ki jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, ali pismeno pošljejo na Občino Ivančna Gorica, s pripisom: »Pripombe na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a Centov Hrib (Kavka)«.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0007/2007-9
Ivančna Gorica, dne 3. aprila 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.