Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1233. Sklep o ceni storitve za neposredno socialno oskrbo na domu za leto 2012, stran 2558.

Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na podlagi 15. in 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) in 16. člena statuta občine (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) na 11. redni seji dne 12. 4. 2012 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Občina Črna na Koroškem daje soglasje k ceni storitve za neposredno socialno oskrbo na domu za leto 2012, ki jo je predlagal Center za socialno delo Ravne na Koroškem.
II.
Cena za neposredno socialno oskrbo na domu znaša:
1. Polna cena 13,04 €
2. 58 % subvencija občine 7,56 €
3. Subvencija ZRSZ 1,95 €
4. Cena za uporabnika 3,53 €.
III.
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07) mora Občina Črna na Koroškem financirati izvajanje pomoči na domu najmanj v višini 58 % cene storitve.
Občina Črna na Koroškem bo v letu 2012 financirala storitev v višini 58 % višine cene, torej 7,56 €.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0007/2012-2
Črna na Koroškem, dne 13. aprila 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.