Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1231. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra, stran 2557.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 115/05 – odl. US in 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09 in 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.)), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in enajste točke 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 14. seji sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa javnega dobra
1.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 276/41 (pot površine 124 m²), 276/40 (pot površine 84 m²), 276/47 (pot površine 100 m²), 276/75 (pot površine 93 m²) in 276/74 (pot površine 75 m²), vse k.o. 1307 – Cerina.
2.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1115/3 (cesta površine 63 m²), 1116/2 (cesta površine 255 m²), 1118/2 (cesta površine 418 m²), 1122/2 (cesta površine 143 m²), 1122/4 (cesta površine 205 m²), 1149/2 (cesta površine 24 m²), 1149/4 (cesta površine 1 m²), 1150/2 (cesta površine 2 m²), 1151/2 (cesta površine 934 m²), 1152/1 (cesta površine 44 m²), 1153/2 (cesta površine 95 m²), 1153/4 (cesta površine 17 m²), 1160/2 (cesta površine 57 m²), 1162/3 (cesta površine 81 m²), 1163/4 (cesta površine 119 m²) in 644/4 (cesta površine 1378 m²) vse k.o. 1259 – Pavlova vas.
3.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 322/3 k.o. 1261 – Sromlje.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brežice, dne 10. aprila 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.