Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1229. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, stran 2555.

Na podlagi 17. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB in 54/07 – odločba US) v zvezi z določbami 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 39/11) in obvestila Državnega zbora Republike Slovenije št. 020-02/12-45/8 z dne 16. 4. 2012, je Državna volilna komisija na 88. seji 17. aprila 2012 sprejela
S K L E P
I.
Pravica, da prevzame mandat poslanca Državnega zbora Republike Slovenije Zorana Jankovića, pripada naslednji kandidatki po vrstnem redu dobljenega deleža glasov v skupnem številu glasov v volilnem okraju, z liste kandidatov Lista Zorana Jankovića – Pozitivna Slovenija, v III. volilni enoti za volitve poslancev v državni zbor,
Alenka Bikar, roj. 7. 1. 1974, stanujoča Cesta na Svetje 7, Medvode.
II.
Kandidatka je 16. aprila 2012 podala izjavo, da je pripravljena prevzeti mandat poslanke Državnega zbora Republike Slovenije.
Št. 040-16/2012-2
Ljubljana, dne 17. aprila 2012
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
 
Člani:
mag. Gorazd Kobler l.r.
Lara Mikuž l.r.
Miro Pretnar l.r.
dr. Roman Lavtar l.r.
Marjan Jarkovič l.r.