Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1224. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski, stran 2553.

Za izvrševanje osmega odstavka 92. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski
1. člen
V Pravilniku o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 39/10) se v 6. členu v drugem odstavku za prvim stavkom doda besedilo »Za zaposlovanje trenerjev reprezentanc se lahko določi tudi določeno število formacijskih dolžnosti vojaških uslužbencev praviloma v Športni enoti Slovenske vojske.«.
2. člen
V 9. členu v prvem odstavku se na koncu besedila doda »Možnost zaposlitve v Slovenski vojski se ponudi tudi trenerjem, ki so sklenili pogodbe o zaposlitvi kot trenerji reprezentanc na formacijskih dolžnostih vojaških uslužbencev, če izpolnjujejo pogoje za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-27/2012-5
Ljubljana, dne 16. aprila 2012
EVA 2012-1911-0014
Aleš Hojs l.r.
Minister
za obrambo