Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1114. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadzoru pomorskega prometa, stran 2292.

Na podlagi 57. in 65. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadzoru pomorskega prometa
1. člen
V Uredbi o nadzoru pomorskega prometa (Uradni list RS, št. 94/10) se v 1. členu besedilo »Direktivo 2009/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L št. 131 z dne 28. 5. 2009, str. 101)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2011/15/EU z dne 23. februarja 2011 o spremembi Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet Skupnosti (UL L št. 49 z dne 24. 2. 2011, str. 33)«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »1. delom Priloge« nadomesti z besedo »Prilogo«.
3. člen
V 6. členu se za številom »2.« doda besedilo »in 3.«.
4. člen
V prvem in drugem odstavku 7. člena se črta besedilo »3. točke«.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se v točki b) število »150 (77)« nadomesti s številom »286 (86)«.
6. člen
V prvem odstavku 13. člena se v napovednem stavku za besedo »veljajo« doda besedilo »za obdobje enega leta, ki se lahko podaljšuje,«.
7. člen
Priloga II se nadomesti z novo Prilogo II, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-2/2012
Ljubljana, dne 5. aprila 2012
EVA 2012-2411-0001
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost