Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

1000. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, stran 2124.

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) in prvega odstavka 43. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
1. člen
V Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11 in 18/12) se za 4. členom doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(izjema od zelenega javnega naročanja)
Ta uredba se ne uporablja, kadar se blago, storitve ali gradnje naročajo v humanitarne namene.«.
2. člen
V Prilogi 11 se v 2. podtočki točke 11.1.2 besedilo »Pnevmatike morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G < / = 1,55, zaradi česar so uvrščene v razred A glede na oprijem na mokri podlagi.« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Pnevmatike razreda C1 morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G < / = 1,55, zaradi česar so uvrščene v razred A glede na oprijem na mokri podlagi.«.
3. člen
V Prilogi 12 se v 2. točki XXVII. razdelka besedilo »Ponudba s pnevmatikami, ki imajo indeks oprijema na mokri podlagi G < / = 1,55, zaradi česar so uvrščene v razred A glede na oprijem na mokri podlagi, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik.« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Ponudba s pnevmatikami razreda C1, ki imajo indeks oprijema na mokri podlagi G > / = 1,55, zaradi česar so uvrščene v razred A glede na oprijem na mokri podlagi, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-17/2012
Ljubljana, dne 29. marca 2012
EVA 2012-1611-0063
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost