Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

940. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, stran 2037.

Na podlagi 17. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 28/11 – UPB) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 8. 3. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj (Uradni list RS, št. 122/00, 71/10) se v 5. členu v prvem odstavku točke 3 za četrto alineo dodajo nove peta, šesta in sedma alinea, ki se glasijo:
»– proizvodnja izdelkov rastlinskega in živalskega izvora
– organizacija trženja izdelkov rastlinskega in živalskega izvora
– trženje lastnih izdelkov rastlinskega in živalskega izvora na prodajnih mestih v lastnih prostorih, trgovinah in tržnicah«,
dosedanje peta do sedemnajsta alinea postanejo osma do dvajseta alinea.
V drugem odstavku točke 3 pa se za deseto alineo dodajo nove enajsta, dvanajsta in trinajsta alinea, ki se glasijo:
+-------------------------------------------------------------+
|  »– DA/15.11 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen   |
|perutninskega                        |
+-------------------------------------------------------------+
|  – DA/15.13 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz      |
|perutninskega mesa                      |
+-------------------------------------------------------------+
|  – DA/15.51 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih  |
|izdelkov«,                          |
+-------------------------------------------------------------+
|  dosedanje enajsta do osemnajsta alinea postanejo     |
|štirinajsta do enaindvajseta alinea, za katero se doda nova |
|dvaindvajseta alinea, ki se glasi:              |
+-------------------------------------------------------------+
|  »– G/51.17 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,     |
|tobačnih izdelkov«,                     |
+-------------------------------------------------------------+
|  dosedanje devetnajsta do štiriindvajseta alinea postanejo |
|triindvajseta do osemindvajseta alinea, za katero se doda  |
|nova devetindvajseta alinea, ki se glasi:          |
+-------------------------------------------------------------+
|  »– G/52.11 Trgovina na drobno v nespecializiranih     |
|prodajalnah, pretežno z živili«,               |
+-------------------------------------------------------------+
|  dosedanja petindvajseta alinea postane trideseta alinea, |
|za katero se doda nova enaintrideseta alinea, ki se glasi:  |
+-------------------------------------------------------------+
|  »– G/52.27 Trgovina na drobno v drugih specializiranih  |
|prodajalnah z živili«,                    |
+-------------------------------------------------------------+
|  dosedanja šestindvajseta alinea postane dvaintrideseta  |
|alinea, za katero se doda nova triintrideseta alinea, ki se |
|glasi:                            |
+-------------------------------------------------------------+
|  »– G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah«, |
+-------------------------------------------------------------+
dosedanje sedemindvajseta do devetinštirideseta alinea postanejo štiriintrideseta do šestinpetdeseta alinea.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 96/101/2012
Ljubljana, dne 8. marca 2012
Ciril Smrkolj l.r.
Predsednik Sveta KGZS

AAA Zlata odličnost