Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

931. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola, stran 2012.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) izdaja minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
O D R E D B O
o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
1. člen
Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je sprejel spremembo posebnega dela vzgojno-izobraževalnega programa sprejetega z Odredbo o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99, 12/11 in 101/11), ki jo je določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 146. seji dne 22. 12. 2011.
2. člen
(1) S spremembo iz prejšnjega člena se določa nov izbirni predmet Kitajščina v predmetniku osnovne šole ter Učni načrt Kitajščina kot izbirni predmet. Spremenjeni program se začne izvajati v šolskem letu 2013/14.
(2) Spremenjeni predmetnik iz prejšnjega odstavka in Učni načrt Kitajščina kot izbirni predmet se objavita na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-25/2012
Ljubljana, dne 15. marca 2012
EVA 2012-3311-0031
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost