Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

930. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za operaterja varnostno-nadzornega centra, stran 2005.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za operaterja varnostno-nadzornega centra
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za operaterja varnostno-nadzornega centra.
(2) Program iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi, ki je sestavni del te odredbe. Vsebina programa se javno objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
2. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati 8. člen Pravilnika o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 110/08) in šesti odstavek 3. člena Pravilnika o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 110/08).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-75/2012/19
Ljubljana, dne 16. marca 2012
EVA 2012-1711-0011
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost