Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

929. Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja, stran 2003.

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja
1. člen
(vsebina)
Ta odredba določa standarde, katerih uporaba je obvezna na področju zasebnega varovanja.
2. člen
(seznam standardov in uporaba)
(1) Seznam standardov, katerih uporaba je obvezna na področju zasebnega varovanja, je določen v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
(2) Pri uporabi standardov iz prejšnjega odstavka se upoštevajo odstopanja, določena pri posameznem standardu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
(prehodne določbe)
(1) Uporaba standardov iz priloge te odredbe je obvezna v primeru izdelave ali vzdrževanja novih sistemov tehničnega varovanja.
(2) V primeru vzdrževanja obstoječih sistemov tehničnega varovanja je uporaba standardov iz priloge te odredbe obvezna v primeru, ko je pri vzdrževanju sistema treba zamenjati več kot polovico sistema.
(3) Za obstoječe naprave, ki ne ustrezajo določenemu standardu iz priloge te odredbe, ustrezajo pa seriji standardov starejšega datuma ali ustrezajo kateremu drugemu standardu, ki opredeljuje delovanje teh naprav, se šteje da ustrezajo za področje najmanjše zahtevnosti uporabe, določene s posameznim standardom iz priloge te odredbe.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-355/2011/30
Ljubljana, dne 16. marca 2012
EVA 2011-1711-0041
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost