Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012

Kazalo

910. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu, stran 1951.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu
1. člen
V Uredbi o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu (Uradni list RS, št. 35/09, 37/10 in 28/11) se 1. člen spremeni, tako da se glasi:
»1. člen
S to uredbo se določijo pristojni organ in kazenske določbe glede izvajanja Odločbe Komisije z dne 17. marca 2009 o zahtevi, da države članice zagotovijo, da se proizvodi, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ne dajo na trg ali na njem niso dostopni (UL L št. 74 z dne 20. 3. 2009, str. 32), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 26. januarja 2012 o podaljšanju veljavnosti Odločbe 2009/251/ES o zahtevi, da države članice zagotovijo, da se proizvodi, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ne dajo na trg ali na njem niso dostopni (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 35), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2009/251/ES).«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-3/2012
Ljubljana, dne 22. marca 2012
EVA 2012-2111-0016
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost