Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012

Kazalo

903. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 1936.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11 in 109/11) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 22. 3. 2012 sprejel
S K L E P
o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
I.
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 23 članov.
Državni zbor imenuje 20 članov na predlog upravičenih predlagateljev v skladu z določbami drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, Vlada imenuje tri člane.
II.
V Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se za dobo petih let imenujejo:
– na predlog vseh reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni, in na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije:
1. Mira BILBIJA, Center društvo za pomoč osebam z motnjami avtizma,
2. Violeta BILEK, YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa,
3. Mateja DE REYA, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije,
4. Ivo JAKOVLJEVIČ, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije,
5. Matjaž JUHART, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije,
6. Mirjam KANALEC, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije,
7. Drago KOPRČINA, Združenje vojnih invalidov 91,
8. mag. Vladimir PEGAN, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije,
9. Drago ŠAJN, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije,
10. Roman VELIKONJA, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije;
– na predlog Rdečega križa Slovenije:
11. Drago KUPNIK;
– na predlog Slovenske Karitas:
12. Peter TOMAŽIČ;
– na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije:
13. Ljubo HANSEL;
– na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij:
14. Ilija ANTOLOVIČ,
15. Srečko BRUMEN,
16. mag. Nataša DERNOVŠČEK HAFNER,
17. Gregor KOBAL,
18. Alojz RUDOLF,
19. mag. Uroš SAJKO,
20. Ljiljana VUČENOVIĆ.
III.
Ta Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-05/12-1/72
Ljubljana, dne 22. marca 2012
EPA 209-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost