Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

884. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra, stran 1904.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 9. redni seji dne 15. 3. 2012 sprejel naslednji
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1720/1 – cesta v izmeri 154 m2, k.o. Ter.
II.
Zemljišču parc. št. 1720/1, k.o. Ter preneha status grajenega javnega dobra ter se pri njem vpiše lastninska pravica na ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, matična št. 5883733.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-03/2012
Ljubno, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost