Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

865. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 1856.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 117/06 ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl. US: U-I-25/08-11) je Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 19. 3. 2012 sprejela
S K L E P
o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
V volilno komisijo 1. volilne enote Nova Gorica za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s sedežem na Območni enoti Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica, se imenuje:
– za predsednico: Mlečnik Ines, Bukovica 31, 5293 Volčja Draga
– za namestnika predsednice: Fabrizio Janez, Osek 3, 5261 Šempas
– za člana: Vodopivec Danilo, Zalošče 2, 5294 Dorenberk
– za namestnika člana: Stibilj Simon, Ustje 46, 5270 Ajdovščina
– za člana: Čečko Robert, Prvačina 144, 5297 Prvačina
– za namestnika člana: Lisjak Peter, Oševijek 22, 5292 Renče
– za člana: Žgavc Stanko, Gortanova 24, 5000 Nova Grica
– za namestnika člana: Mladovan Marko, Ozeljan 6, 5261 Šempas.
V volilno komisijo 2. volilne enote Koper za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s sedežem na Območni enoti Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, se imenuje:
– za predsednika: Vojan Škrk, Bogo 12, 6222 Štanjel
– za namestnico predsednika: Viktorija Bernetič, Sejmiška pot 8a, 6210 Sežana
– za članico: Patricija Pirnat, Krkavče 130, 6274 Šmarje
– za namestnico članice: Ingrid Tragin, Brje pri Komnu 1b, 6223 Komen
– za članico: Milena Štolfam, Mare Husove 6, 6210 Sežana
– za namestnico članice: Majda Brdnik, Dane pri Sežani 110, 6210 Sežana
– za članico: Elizabeta Bonin, Manžan 46, 6000 Koper
– za namestnika članice: Ivan Bizjak, Brkinska 24, 6310 Izola.
V volilno komisijo 3. volilne enote Kranj za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s sedežem na Območni enoti Kranj, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj, se imenuje:
– za predsednico: Cilka Močnik, Zalog pri Cerkljah 11, 4207 Cerklje
– za namestnika predsednice: Janez Kert, Čirče 24a, 4000 Kranj
– za članico: Mateja Oblak, Voglje na vasi 20, 4208 Šenčur
– za namestnico članice: Mojca Demšar, Gradnikova 69, 4240 Radovljica
– za članico: Maja Purgar, Podbrezje 55, 4202 Naklo
– za namestnika članice: Igor Stanonik, Tavčarjeva ulica 1, 4220 Škofja Loka
– za članico: Saša Kristan, Trojarjeva 32, 4000 Kranj
– za namestnika članice: Tomaž Cör, Glavarjeva 45, 1000 Ljubljana.
V volilno komisijo 4. volilne enote Ljubljana za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s sedežem na Območni enoti Ljubljana, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana, se imenuje:
– za predsednika: mag. Janez Kunc, Ljubljanska 25, 1241 Kamnik
– za namestnico predsednika: Simona Matjan, Podmilj 9, 1223 Blagovica
– za člana: Janez Pintar, Adamičeva cesta 6, 1293 Šmarje - Sap
– za namestnico člana: Irena Marko, Hribi 6, 1222 Trojane
– za člana: Andrej Pečur, Notranjska 42, 1370 Logatec
– za namestnico članice: Tatjana Kljun, Brda 6, 4240 Radovljica
– za članico: Anamarija Mis, Zavrh 2a, 1215 Medvode
– za namestnico članice: Ivanka Kocjančič, Katarija 7, 1251 Moravče.
V volilno komisijo 5. volilne enote Kočevje za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s sedežem na Območni enoti Kočevje Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica, se imenuje:
– za predsednico: Polonca Bartol, Breg 79, 1332 Stara Cerkev
– za namestnico predsednice: Milka Zupančič, Ul. Veronike Deseniške 11, 1330 Kočevje
– za člana: Antun Volf, Sela 25, 1337 Osilnica
– za namestnico člana: Mojca Lavrič, Travnik 30/a, 1318 Loški Potok
– za člana: Vinko Levstek, Graben 1a, 1316 Ortnek
– za namestnico članice: Lea Zajc, Žimerice 22, 1217 Sodražica
– za članico: Jerica Lovsin, Srobotnik 11, 1315 Velike Lašče
– za namestnika članice: Janez Henigman, Prigorica 108 a, 1310 Ribnica.
V volilno komisijo 6. volilne enote Postojna za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s sedežem na Območni enoti Postojna, Tržaška cesta 45, 6230 Postojna, se imenuje:
– za predsednico: Nežka Dekleva, Topolc 2, 6250 Ilirska Bistrica
– za namestnico predsednice: Milena Petrič, Martinjak 25, 1380 Cerknica
– za člana: Janez Štrukelj, Štrukljeva vas 1, 1380 Cerknica
– za namestnika člana: Janez Mramor, Sv. Trojica 8, 1385 Nova vas
– za članico: Viktorija Kukanja, Kot 10, 6230 Postojna
– za namestnico članice: Petra Kaluža, Reška cesta 1, 6258 Prestranek
– za članico: Mateja Vovek, Zarečica 29, 6250 Ilirska Bistrica
– za namestnika članice: Andrej Janežič, Zarečje 21, 6250 Ilirska Bistrica.
V volilno komisijo 7. volilne enote Novo mesto za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s sedežem na Območni enoti Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto, se imenuje:
– za predsednico: Anne Marie Valentar, Dolenje Laknice 3, 8230 Mokronog
– za namestnika predsednice: Andrej Kastelic, Žabja vas 9, 8000 Novo mesto
– za člana: Janez Gačnik, Jerebova ulica 8, 8330 Metlika
– za namestnika člana: Stanislav Bevc, Dolenja vas pri Mirni Peči 7, 8213 Mirna Peč
– za članico: Barbara Derganc, Podreber 38, 8351 Straža
– za namestnico članice: Karmen Rodič, Ragovska ulica 8, 8000 Novo mesto
– za članico: Zdenka Kramar, Vrhje 56 a, 8258 Kapele
– za namestnico članice: Eva Filej Rudman, Gomile 22, 8321 Brusnice.
V volilno komisijo 8. volilne enote Brežice za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s sedežem na Območni enoti Brežice, Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice, se imenuje:
– za predsednika: Alojz Androjna, Rogačice 10, 8293 Studenec
– za namestnika predsednika: Franc Živič, Anže 15, 8280 Brestanica
– za članico: Milena Rožman, Gregovce 6 a, 8259 Bizeljsko
– za namestnika članice: Andrej Golob, Dol. Pirošica 4, 8263 Cerklje ob Krki
– za člana: Jurij Orač, Kozjanska ulica 11, 8290 Sevnica,
– za namestnico člana: Sabina Omerzu, Titova 103, 8281 Senovo
– za člana: Vladimir Sotošek, Gorica pri Raztezu 4, 8280 Brestanica
– za namestnika člana: Slavka Grobelnik, Podvrh 39, 8292 Zabukovje.
V volilno komisijo 9. volilne enote Celje za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s sedežem na Območni enoti Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje, se imenuje:
– za predsednico: Polona Starc, Tomaž nad Vojnikom 13, 3212 Vojnik
– za namestnika predsednice: Andrej Kramer, Zaloška gorica 7 a, 3301 Petrovče
– za člana: Franc Gračner, Brdo 15, 3225 Planina pri Sevnici,
– za namestnika člana: Ivan Hojnik, Zadobrova 43 a, 3211 Škofja vas
– za člana: Sebastjan Apat, Šalek 84, 3320 Velenje
– za namestnika člana: Slavko Trobiš, Brezova 41, 3201 Šmartno v Rožni dolini
– za članico: Ana Mastnak, Lokarje 10, 3230 Šentjur
– za namestnika članice: Janko Štante, Pot v Lešje 8, 3212 Vojnik.
V volilno komisijo 10. volilne enote Ptuj za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s sedežem na Območni enoti Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj, se imenuje:
– za predsednico: Terezija Meško, Volkmerjeva u. 5, 2250 Ptuj
– za namestnika predsednice: Zvonko Pišek, Krčevina pri Vurbergu 89 d, 2250 Ptuj
– za članico: Felicita Domiter, Rabelčja vas 43, 2250 Ptuj
– za namestnico članice: Slavica Strelec, Bukovci 160, 2281 Markovci pri Ptuju
– za člana: Gregor Plevnik, K cerkvi 21 a, 2312 Orehova vas
– za namestnika člana: Miran Zorin, Rošnja 66, 2205 Starše
– za člana: Mirko Kekec, Žabjak 22 a, 2250 Ptuj
– za namestnika člana: Dani Skaza, Klepova ul. 34, 2250 Ptuj.
V volilno komisijo 11. volilne enote Maribor za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s sedežem na Območni enoti Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, se imenuje:
– za predsednico: Ema Cebe, Podova 46, 2327 Rače
– za namestnico predsednice: Irena Merc, Vareja 30 a, 2284 Videm pri Ptuju
– za člana: Jože Falež, Nova ulica 8, 2312 Orehova vas
– za namestnico člana: Marija Marin, Bezena 38, 2342 Ruše
– za člana: Venčeslav Čep, Vukovje 62, 2231 Pernica
– za namestnika člana: Boris Rožman, Počehova 52, 2000 Maribor
– za člana: Marko Jurak, Sela 3, 3254 Podčetrtek
– za namestnika člana: Andrej Marko, Plintovec 18, 2201 Zgornja Kungota.
V volilno komisijo 12. volilne enote Slovenj Gradec za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s sedežem na Območni enoti Slovenj Gradec, Celjska cesta 118, 2380 Slovenj Gradec, se imenuje:
– za predsednico: Anemarija Gerold, Zgornja Vižinga 12, 2360 Radlje ob Dravi
– za namestnico predsednice: Renata Vajde, Pod gradom 9, 2380 Slovenj Gradec
– za člana: Janez Glasečnik, Spodnji Razbor 18, 2381 Podgorje
– za namestnico člana: Ana Taljan, Vorančeva 13, 2360 Radlje ob Dravi
– za člana: Simon Cvetko, Bukovska vas 54 a, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
– za namestnico člana: Anica Ugovšek, Podgorje 26 a, 3320 Velenje
– za člana: Damjan Ločan, Topolščica 6, 3326 Topolščica
– za namestnika člana: Marjan Sevčnikar, Rečica ob Savinji 139, 3322 Rečica ob Savinji.
V volilno komisijo 13. volilne enote Murska Sobota za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s sedežem na Območni enoti Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota, se imenuje:
– za predsednico: Danica Dvanajšček, Porabska 4, 9250 Gornja Radgona
– za namestnika predsednice: Robert Jelen, Stara nova vas 23, 9249 Križevci pri Ljutomeru
– za člana: Karel Hari, Križevci 24, 9206 Križevci v Prekmurju
– za namestnika člana: Andrej Grof, Benica 4, 9220 Lendava
– za člana: Renato Hajduk, Mali Bakovci 84, 9000 Murska Sobota
– za namestnika člana: Miran Torič, Cezanjevci 36, 9240 Ljutomer
– za člana: Janez Hadler, Brezovci 21, 9201 Puconci
– za namestnika člana: Ivan Bauer, Grad 188 d, 9264 Grad.
Št. 014-3/2012-5
Ljubljana, dne 19. marca 2012
Jože Benec l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost