Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

733. Pravilnik o vsebini, formatu in načinu razveljavitve vizuma, stran 1632.

Na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za zunanje zadeve v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o vsebini, formatu in načinu razveljavitve vizuma
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino vizuma ter način označitve razveljavitve vizuma.
2. člen
Vizum vsebuje podatke o državi, ki je vizum izdala, vrsti vizuma, ozemeljski veljavnosti, roku veljavnosti, trajanju dovoljenega bivanja v državi, številu dovoljenih vstopov, pravni podlagi za izdajo vizuma, priimku in imenu osebe, ki ji je vizum izdan, številki potne listine imetnika vizuma, datumu izdaje vizuma, kraju izdaje vizuma in fotografijo, ki kaže pravo podobo osebe, ki ji je vizum izdan.
3. člen
Vizum se izda na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Vizum se izda v obliki nalepke, velikosti 74 × 105 mm, ki se pritrdi v potni list prosilca.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se vizum lahko pritrdi na poseben dokument iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, v primeru, da Republika Slovenija ne prizna potnega lista prosilca.
4. člen
Razveljavitev vizuma se označi tako, da se optični variabilni znak – kinegram prečrta s koničastim kovinskim predmetom, nalepko pa se prekriža z neizbrisnim rdečim črnilom.
Če se napaka odkrije na vizumski nalepki, ki še ni bila pritrjena v potni listini, se nalepka uniči.
Uničenje vizumske nalepke se evidentira v evidenci vizumov.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Navodilo o vsebini in formatu vizuma (Uradni list RS, št. 43/04).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. ZKO-5251/11
Ljubljana, dne 6. marca 2012
EVA 2011-1811-0134
Karl Erjavec l.r.
Minister
za zunanje zadeve
 
Soglašam!
Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve