Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

724. Obvezna razlaga 4.a člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«, stran 1571.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 14/11) in 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 47/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 9. redni seji dne 17. 2. 2012 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
4.a člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje« (Skupščinski Dolenjski list, št. 10/89, Uradni list RS, št. 53/01, 104/11)
v naslednjem besedilu:
»Glede parcelacije v območju zazidalnega načrta se razlaga, da je razmejevanje in združevanje delov parcel možno ob izpolnjevanju v odloku določenih pogojev. Novi velikosti parcel se prilagodi velikost horizontalnih gabaritov objektov omejena z določenim razmerjem med pozidanimi in prostimi površinami ter z gradbenimi linijami.
Pri velikosti spremenjenih parcel je potrebno smiselno upoštevati grafični del prostorskega akta v smislu strukture parcel namenjenih gradnji (izhajajoč iz najmanjše in največje parcele v ureditveni enoti) tako, da območje ne zgubi svoje osnovne zasnove.
Ob spremenjeni parcelaciji je potrebno izdelati strokovne podlage, v katerih se definira točno namembnost objekta, ter vpliv dejavnosti na okolje, kjer se preveri izpolnjevanje pogojev odloka za spremenjene parcele.«
Št. 07-2/2012
Trebnje, dne 22. februarja 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.