Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, stran 1544.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 in 61/10), določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z določili 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), na redni 7. seji dne 19. 12. 2011, Občinski svet Občine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03), na 6. redni seji dne 22. 12. 2011, Občinski svet Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07), na 10. redni seji dne 13. 12. 2011 in Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) na 7. redni seji dne 22. 11. 2011 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 81/08, 41/11).
2. člen
Četrti odstavek 3. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»(4) V sestavo Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica sodijo naslednje enote na območju Občine Slovenska Bistrica:
– »Ciciban«, Tomšičeva ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, dislociran oddelek: Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica
– »Čebelica«, Tomšičeva ulica 12, 2310 Slovenska Bistrica
– »Sonček«, Zidanškova ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, dislociran oddelek: Ozka ulica 7, 2310 Slovenska Bistrica
– Pragersko, Pionirska ulica 13, 2331 Pragersko, dislociran oddelek: Ulica Karla Paja 10, 2331 Pragersko
– Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko, dislociran oddelek: Spodnja Polskava 245, 2331 Pragersko
– Zgornja Polskava, Ingoličeva 7, 2314 Zgornja Polskava, dislociran oddelek: Ulica dr. Babnika 11, 2314 Zgornja Polskava.«
3. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica, v roku osem dni potem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
Št. 9000-10/2011-7/9
Slovenska Bistrica, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.
 
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
 
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
 
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.