Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

719. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1543.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnia na 11. redni seji dne 29. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 2756/2 in 2755/3, obe k.o. 1397 – Tržišče, in parcelo št. 960/11, k.o. 1365 – Breg.
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46403-0002/01
7113-0062/2011
Sevnica, dne 29. februarja 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.