Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

718. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica, stran 1543.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 – odl. US, 36/08, 22/09 – odl. US, 55/09 – skl. US, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 – odl. US, 47/10 – odl. US, 20/11, 34/11 – odl. US) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 29. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
1. člen
V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica (Uradni list RS, št. 22/97, 71/98, 35/06, 29/07 in 27/10) se za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»V sestavo zavoda sodijo:
– enota Centralni vrtec, Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica,
– enota Kekec, Prešernova ulica 7, 8290 Sevnica,
– enota Bibarija, Loka pri Zidanem Mostu 72, 1434 Loka pri Zidanem Mostu,
– enota Boštanj, Boštanj 54 a, 8294 Boštanj.«
Besedilo zadnjega odstavka se spremeni, tako da se besedna zveza »varstveni družini« nadomesti z besedilom »ukine obstoječo«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0001/2012
Sevnica, dne 29. februarja 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost