Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

711. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 7. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora, stran 1510.

Na podlagi 50., 53. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10) ter 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 7. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora
1. člen
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 28/11, z dne 15. 4. 2011, je bil objavljen Sklep o pripravi 7. sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora. V Uradnih listih RS, št. 45/11 in 71/11 sta bili objavljeni dopolnitvi sklepa o pripravi.
2. člen
Dopolnjen osnutek 7. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora obravnavajo posege na naslednjih zemljiščih:
k.o. Rateče:
658/3, 637/2, 1/9, 121,
k.o. Podkoren:
398/4, 398/5, 26/1, 26/2, 26/4, 90, 91,
k.o. Kranjska Gora:
484/3, 482/2, 481/2, 480/4, 891/24, 891/17, 853/8, 891/16, 902, 803/46, 803/67, 239/1, 885/158.
k.o. Gozd:
251/2, 239/5, 242/2, 243, 244/5, 244/7,
k.o. Dovje:
1394.
3. člen
Dopolnjen osnutek 7. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora, ki ga je izdelalo Podjetje Urbi d.o.o. iz Ljubljane se javno razgrne.
4. člen
Dopolnjen osnutek odloka bo javno razgrnjen v prostorih Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1/b. Javna razgrnitev bo potekala v času od 19. 3. 2012, do vključno 19. 4. 2012.
5. člen
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki bo organizirana v sejni sobi Občine Kranjska Gora, dne 11. 4. 2012, s pričetkom ob 16.30.
6. člen
V času javne razgrnitve lahko občani, organizacije in drugi zainteresirani svoje predloge in pripombe k dopolnjenemu osnutku odloka vpišejo v knjigo pripomb ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kranjska Gora in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505/14-6/2011-BP
Kranjska Gora, dne 28. februarja 2012
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.