Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

710. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6), stran 1509.

Na podlagi 50., 53. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10) ter 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6)
1. člen
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 25/11, z dne 4. 4. 2011, je bil objavljen Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6).
2. člen
Območje Ureditvenega načrta zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
del 2030/2, del 2030/13, 1364, 1361/1, 1308/1, 1357, 1365, 1358, 1370/1, 1366, 1368/5, 1367, 1368/4, 1370/2, 1368/2, 1375/32, 1375/28, 1371, 1372, 1374/2, 1361/2, 1369, 1361/5, 1375/123, 1375/122, 1375/75, 1375/121, 1375/78, 1361/3, 1361/4, 1373/2, 1373/3, 1373/4, 1361/7, 1373/17, 1373/1, del 1373/18, del 1373/19, del 1375/128, del 1375/79, del 1391/4, vse k.o. Dovje.
3. člen
Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DMSK 6), ki ga je izdelalo Podjetje Atelje za prostorsko projektiranje iz Jesenice se javno razgrne.
4. člen
Dopolnjen osnutek odloka bo javno razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana, Savska cesta 1 v Mojstrani. Javna razgrnitev bo potekala v času od 19. 3. 2012, do vključno 19. 4. 2012.
5. člen
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki bo organizirana v sejni sobi Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana, v sredo, dne 4. 4. 2012, s pričetkom ob 16.30.
6. člen
V času javne razgrnitve lahko občani, organizacije in drugi zainteresirani svoje predloge in pripombe k dopolnjenemu osnutku odloka vpišejo v knjigo pripomb ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kranjska Gora in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505/8-9/2010-BP
Kranjska Gora, dne 23. februarja 2012
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.